STRONA GŁÓWNA  STOWARZYSZENIE  AKTUALNOŚCI  PROJEKTY  KONTAKT 
  Stowarzyszenie maliniewidzialni.leszno.pl  

PROJEKTY

Porzucenie Betonowych Butów

Projekt powstał w odpowiedzi na problem, jakim jest - "Niewystarczająca reintegracja i reaktywacja zawodowa kobiet po dłuższej nieaktywności zawodowej w powiecie leszczyńskim."

 

Przyczynami tego problemu są ograniczenia wewnętrzne i zewnętrzne kobiet: "wypadnięcie" z obiegu, brak pewności siebie, niska świadomość swoich kompetencji, dyskryminacja kobiet, brak asertywności, brak poczucia przynależności społecznej, brak dyspozycyjności (matki samotnie wychowujące dzieci), negatywne spojrzenie na siebie, brak akceptacji swojego wyglądu zewnętrznego, brak pomocy z zewnątrz.

 

Uważamy, że bardzo ważne jest poruszenie i naświetlenie tego problemu. W dzisiejszych czasach wielu ludziom wydaje się, że kobiety są wystarczająco wyemancypowane, jednak nie zauważają lub też nie chcą widzieć, że większość kobiet zmuszone jest podporządkowywać się stereotypom - bądź też nie potrafią się od nich uwolnić. Są uzależnione od osób trzecich, co w konsekwencji skutkuję wykluczeniem społecznym i wycofaniem ich z życia społecznego. Przyjmują postawę bierną. Żyją w świadomości, że nie są wartościowymi ludźmi, często godząc się na pracę w nieludzkich warunkach. Frustracja takich kobiet nierzadko odbija się na najbliższych, a ich poczucie nieszczęścia dotyka całe rodziny.

 

Poczucie samotności tych kobiet i pozostanie ze swoim problemem, powoduje, że przestają szukać pracy, a ich rodziny stają się uboższe materialnie i duchowo. Dzieci tych kobiet, widząc swoje mamy nie mają pozytywnego wzorca zaradnej, szczęśliwej kobiety, matki. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości powielą ich los.

 

Same jesteśmy matkami i kobietami aktywnymi zawodowo, obracamy się w różnych środowiskach kobiet i bardzo często zauważamy i rozmawiamy z nimi o problemach . Niestety problemowy prym wiedzie bardzo niskie poczucie własnej wartości. Powszechność problemu zainspirowała nas to do przeprowadzenia badań własnych - wywiadów, rozmów, itp., z których jasno wynika potrzeba zajęcia się problemem zwiększenia aktywizacji i integracji społecznej kobiet.
 

  Aktualności  

Kreatywny Ty

zobacz wszystkie aktualności

  Partnerzy