STRONA GŁÓWNA  STOWARZYSZENIE  AKTUALNOŚCI  PROJEKTY  KONTAKT 
  Stowarzyszenie maliniewidzialni.leszno.pl  

co dalej?

 

Z diagnozą lub bez, coś musimy dalej zrobić. W wielu miejscach w Lesznie możemy uzyskać wsparcie i pomoc oraz wskazówki do dalszego postępowania.

 

Do bycia rodzicem dziecka z nietypowym rozwojem trzeba niejako „dojrzeć”. Trzeba się pobuntować, powściekać, popłakać, odżałować no i w końcu trzeba się wziąć w garść.

 

Nasuwa się wówczas pytanie, co mogę zrobić dla swojego dziecka? Gdzie udać się po pomoc?

 

W celu usprawniania naszego Maluszka, najlepiej jest odwiedzić Ośrodek Wczesnej Interwencji (działa w ramach resortu zdrowia) w Lesznie na ulicy Starozamkowej oraz Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka  (na garnuszku resortu edukacji) mieszczący się w Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie lub w Rydzynie na Placu Zamkowym działającym pod nazwą Powiatowego Zespołu Wspomagania Rozwoju Dzieci w Rydzynie. Tam można spotkać wielu specjalistów z różnych dziedzin, poznać rodziców innych dzieci z nieharmonijnym rozwojem, rozeznać się w możliwościach rehabilitacji poza tymi placówkami.

 

Często do korzystania z pomocy w ramach działalności ww. Ośrodków niezbędne są różne dokumenty, takie jak na przykład: opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą uzyskuje się w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, a zatem jest to kolejna instytucja, którą warto namierzyć. Przydatne jest również orzeczenie o niepełnosprawności, czyli trzeba zgłosić się do Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności

 

Tyle na start, jeśli chodzi o wspomaganie rozwoju. W tych instytucjach dzieciaczki będą mogły skorzystać z pomocy pedagogów, logopedów, rehabilitantów, psychologów i innych dostępnych w tych ośrodkach specjalistów. Poza tym są to miejsca, w których tak naprawdę wielu z nas po raz pierwszy spotyka się z niepełnosprawnymi dziećmi. Poznajemy powoli cały ten świat, innych rodziców, terapeutów. Mamy wówczas szansę na wymianę doświadczeń, kontaktów. Często odkrywamy wtedy również, że damy radę, bo skoro inni, nieraz w trudniejszych sytuacjach, nie ustają w boju, to my na pewno się nie poddamy!

 

W dalszej perspektywie warto rozważyć udział dziecka w turnusie rehabilitacyjnym. Możliwości jest wiele. Są ośrodki całoroczne, sezonowe, istnieją fundacje organizujące turnusy wyjazdowe lub terapie stacjonarne. Pomimo, iż turnus rehabilitacyjny wiąże się z dużymi kosztami, często można je obniżyć (korzystając z dofinansowania z MOPR) lub zupełnie ich nie ponosić (finansując turnus ze środków zgromadzonych w ramach 1%).

Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Dzieci w Rydzynie

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie działa Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci. W skład Zespołu wchodzą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 

pedagodzy posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,


logopeda,

psycholog,

rehabilitant,

i inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 

Dane kontaktowe:

 


64-130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2

 

 

 

Maria Wolsztyniak
Tel. 606-296-592