STRONA GŁÓWNA  STOWARZYSZENIE  AKTUALNOŚCI  PROJEKTY  KONTAKT 
  Stowarzyszenie maliniewidzialni.leszno.pl  

co dalej?

 

Z diagnozą lub bez, coś musimy dalej zrobić. W wielu miejscach w Lesznie możemy uzyskać wsparcie i pomoc oraz wskazówki do dalszego postępowania.

 

Do bycia rodzicem dziecka z nietypowym rozwojem trzeba niejako „dojrzeć”. Trzeba się pobuntować, powściekać, popłakać, odżałować no i w końcu trzeba się wziąć w garść.

 

Nasuwa się wówczas pytanie, co mogę zrobić dla swojego dziecka? Gdzie udać się po pomoc?

 

W celu usprawniania naszego Maluszka, najlepiej jest odwiedzić Ośrodek Wczesnej Interwencji (działa w ramach resortu zdrowia) w Lesznie na ulicy Starozamkowej oraz Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka  (na garnuszku resortu edukacji) mieszczący się w Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie lub w Rydzynie na Placu Zamkowym działającym pod nazwą Powiatowego Zespołu Wspomagania Rozwoju Dzieci w Rydzynie. Tam można spotkać wielu specjalistów z różnych dziedzin, poznać rodziców innych dzieci z nieharmonijnym rozwojem, rozeznać się w możliwościach rehabilitacji poza tymi placówkami.

 

Często do korzystania z pomocy w ramach działalności ww. Ośrodków niezbędne są różne dokumenty, takie jak na przykład: opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą uzyskuje się w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, a zatem jest to kolejna instytucja, którą warto namierzyć. Przydatne jest również orzeczenie o niepełnosprawności, czyli trzeba zgłosić się do Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności

 

Tyle na start, jeśli chodzi o wspomaganie rozwoju. W tych instytucjach dzieciaczki będą mogły skorzystać z pomocy pedagogów, logopedów, rehabilitantów, psychologów i innych dostępnych w tych ośrodkach specjalistów. Poza tym są to miejsca, w których tak naprawdę wielu z nas po raz pierwszy spotyka się z niepełnosprawnymi dziećmi. Poznajemy powoli cały ten świat, innych rodziców, terapeutów. Mamy wówczas szansę na wymianę doświadczeń, kontaktów. Często odkrywamy wtedy również, że damy radę, bo skoro inni, nieraz w trudniejszych sytuacjach, nie ustają w boju, to my na pewno się nie poddamy!

 

W dalszej perspektywie warto rozważyć udział dziecka w turnusie rehabilitacyjnym. Możliwości jest wiele. Są ośrodki całoroczne, sezonowe, istnieją fundacje organizujące turnusy wyjazdowe lub terapie stacjonarne. Pomimo, iż turnus rehabilitacyjny wiąże się z dużymi kosztami, często można je obniżyć (korzystając z dofinansowania z MOPR) lub zupełnie ich nie ponosić (finansując turnus ze środków zgromadzonych w ramach 1%).

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci

DRODZY RODZICE

Jeżeli zauważyliście, że Wasze dziecko rozwija się wolniej niż jego rówieśnicy możecie skorzystać z pomocy terapeutycznej w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie Al. Jana Pawła II 10

 

Organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.


Zajęcia wczesnego wspomagania są organizowane w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami w rozwoju. Prowadzone są w sposób indywidualny. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice, dla których stanowią one instruktaż do pracy w domu.

 

Organizowane są w wymiarze do 8 godzin miesięcznie, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

 

Terapia jest nieodpłatna.

 

Zapewniamy dzieciom nie tylko wszechstronny rozwój pod okiem wielu specjalistów, ale także życzliwą atmosferę, bezpieczeństwo, profesjonalizm i zaangażowanie terapeutów.

 

Są to oddziaływania terapeutyczne w zakresie:

 

TERAPII LOGOPEDYCZNEJ(logopedii ogólnej, surdologopedii, neurologopedii)

 

TERAPII PEDAGOGICZNEJ(pracy indywidualnej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, surdopedagogiki, tyflopedagogiki,

terapii z zakresu alternatywnych sposobów komunikacji AAC)

 

TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ(terapii zachowań, terapii behawioralnej, trening asertywności, trening zastępowania agresji,EEG Biofeedback)

 

TERAPII RUCHOWEJ(terapii SI, fizjoterapii, gimnastyki korekcyjnej)

 

HIPOTERAPII

 

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania odbywa się na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydawanej przez zespół orzekający w poradni psychologiczno- pedagogicznej.

 

Numery kontaktowe Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci w Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie

 
koordynator Arleta Domańska 605 887 146

Sekretariat 65 520 40 04