Piszą dla nas

Niezwykle ciekawe tematy opracowane wyłącznie dla nas przez specjalistów z róznych dziedzin na co dzień pracujących w Lesznie i okolicach. Zaprosiliśmy do współpracy min. psychologów, terapeutów, pedagogów. Piszą oni bardzo praktycznie i rzeczowo tylko po to, aby łatwiej było nam odnaleźć się w otaczającej nas rzeczywistości. Zapraszamy do lektury!

Pomoc psychologa i psychiatry dla dziecka i jego rodziny - część I


I. Specjalistyczna pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i ich rodzin  

Psychiatra, psycholog i psychoterapeuta dziecięcy to odrębni specjaliści zajmujący się diagnozą i leczeniem problemów natury psychicznej u dzieci i młodzieży, a także pomocą rodzinom tych dzieci. Są to specjaliści, którzy przyjmują w tzw. Poradniach Zdrowia Psychicznego lub Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (czyli w ramach NFZ - są to wizyty bezpłatne), a także w gabinetach prywatnych. Do lekarza psychiatry do PZP można zapisać się bez skierowania, natomiast do psychologa i psychoterapeuty w PZP konieczne jest skierowanie od lekarza (np.od psychiatry, od lekarza rodzinnego, od neurologa). Do gabinetów prywatnych nie są potrzebne skierowania.

II. Kiedy zgłosić się do psychologa a kiedy do psychiatry?

            Najprostsze rozróżnienie pomiędzy powyższymi specjalistami jest takie, że psychiatra to lekarz po studiach medycznych, który pomaga pacjentom (chorym dzieciom i ich rodzinom) poprzez przepisywanie odpowiednich leków (farmakoterapia). Może również zalecić dodatkowe badania (np. tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, elektroencefalografię, różne badania laboratoryjne), a także wystawić skierowanie do innych specjalistów przyjmujących w poradniach zakontraktowanych przez NFZ (m.in. do psychologa, psychoterapeuty, logopedy, laryngologa, neurologa, endokrynologa).

            Psycholog nie jest lekarzem (nie przepisuje recept, nie wystawia zwolnień ani skierowań na badania). Jest specjalistą przeprowadzającym badania diagnostyczne (np. poziomu rozwoju intelekualnego dziecka, jego problemów emocjonalnych, cech nadpobudliwości, problemów rozwojowych lub objawów chorób psychicznych u dziecka). Odpowiednio przeszkolony psycholog dysponuje dość precyzyjnymi metodami określania prawidłowego (mieszczącego się w normie wiekowej) i nieprawidłowego rozwoju  dziecka już od wczesnych lat jego życia. Psycholog zajmuje się jednak nie tylko diagnozowaniem chorób i problemów, ale też diagnozowaniem zasobów (mocnych stron) dziecka i rodziny, co pozwala na zaplanowanie bardziej efektywnej pomocy nawet dla dzieci, których trudności nie da się całkowicie wyleczyć i wymagających stałej opieki i ciągłej rehabilitacji. Każde dziecko i każda rodzina ma swoje mocne strony, pomocne w zmaganiu się z chorobą i trudnościami. Wczesne określenie tych zdrowych obszarów funkcjonowania poszczególnych członków rodziny i ich włączenie w proces leczenia jest tak samo ważne jak zdiagnozowanie trudności, ponieważ może pozwolić na łagodzenie objawów choroby czy zapobieganie niektórym komplikacjom. Ponadto psycholog na podstawie rozmów i badań diagnostycznych z dzieckiem i rodziną udziela porad, wsparcia emocjonalnego poprzez rozmowę (również dla członków rodziny chorego dziecka), pomaga zaplanować rehabilitację dziecka i monitorowac jej efekty, a także radzić sobie z kryzysami rodzinnymi i emocjonalnymi członków rodziny powstałymi w związku z chorobą dziecka.

            Zarówno psycholog jak i psychiatra mogą prowadzić psychoterapię, jeśli posiadają odpowiednie przeszkolenie, ponieważ psychoterapeuta to osobny zawód, wymagający oprócz studiów wyższych (np. psychologicznych, medycznych lub pedagogicznych) dodatkowego kilkuletniego szkolenia w certyfikowanym ośrodku uczącym metod określonej szkoły psychoterapii.  Psychoterapia jest to wysokospecjalistyczna, zaplanowana i uporządkowana metoda leczenia stosowana wobec dzieci i dorosłych z różnymi problemami zdrowotnymi, zaburzeniami zachowania i zaburzeniami psychicznymi/ psychologicznymi, która ma na celu zmianę u danej osoby w zakresie jej wzorców zachowań albo cech osobowości [ L. Cierpiałkowska, C. Czabała (2012). Psychoterapia indywidualna i grupowa. W: H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna. Tom 1 (s. 269-297). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN ]. Psychoterapia składa się z dwóch części – konsultacji diagnostycznych (po 1. pozwalają odpowiedzieć na pytanie, czy można zakwalifikować daną osobę do udziału w psychoterapii, czy lepiej zaproponować jej inne, bardziej odpowiednie sposoby leczenia, a po 2. pozwalają określić obszary i cele psychoterapii) oraz właściwego procesu psychoterapeutycznego odbywającego się według ustalonych przez terapeutę w porozumieniu z pacjentem reguł (tzw. kontrakt psychoterapeutyczny). Psychoterapia w przypadku dorosłych ma najczęściej postać regularnych rozmów (lub pewnych zadań ustalanych z terapeutą). Psychoterapia w przypadku dzieci polega na rozmowach i zabawie, wymaga również najcześciej uzgodnionego z psychoterapeutą udziału rodzica w procesie (albo przez obecność na sesjach terapeutycznych albo poprzez wprowadzanie odpowiednich zalecań poza sesjami w codziennym życiu dziecka i rodziny).

 III. W jakich problemach występujących u dziecka może pomóc psycholog i psychiatra?

             Konsultacje z wyżej wymienionymi specjalistami są potrzebne w przypadku wystepujących u dzieci następujących grup problemów:

1.                  niepełnosprawności umysłowej i ruchowej,

2.                  zaburzeń zachowania i emocji (np. nadpobudliwości psychoruchowej, problemów wychowawczych w domu i w szkole, zaburzeń lękowych, tików, moczenia, jąkania),

3.                  zaburzeń rozwoju psychicznego /psychologicznego (np. zaburzeń rozwoju mowy i rozwoju ruchowego, zaburzeń umiejętności szkolnych, autyzmu, zespołu Aspergera),

4.                  zaburzeń nastroju (np. depresji dziecięcej),

5.                  zaburzeń psychotycznych (np. schizofrenii dziecięcej)

6.                  zaburzeń innych zachowań (np. seksualnych, jedzenia, snu).

            Udzielana jest również pomoc dla rodzin chorych dzieci, ponieważ specyficzne wymagania rozwojowe tych dzieci są często znaczącym obciążeniem psychicznym dla ich rodziców, rodzeństwa i innych członków rodzin.

            Ważne jest to, że odpowiednie leczenie udokumentowane przez specjalistę może być podstawą ubiegania się o różne dodatkowe świadczenia dla dzieci i rodzin (np. świadczenia opiekuńcze, finansowe, turnusy rehabilitacyjne).

           IV. Przydatne adresy

            Na terenie Leszna nie ma specjalistycznej poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, a więc takiej, która spełnia wymogi NFZ konieczne do prowadzenia wysokospecjalistycznej opieki psychologicznej i psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą (przede wszystkim wiąże się to z odpowiednim przygotowaniem zawodowym pracowników, to znaczy posiadaniem tytułu specjalisty psychiatry/ psychologa dziecięcego). Najbliższa posiadająca kontrakt z NFZ poradnia mieści się w Kościanie. Kilka takich poradni jest również w Poznaniu. W Lesznie przyjmuje natomiast prywatnie specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży lek. med. Alicja Rutkowska-Suchorska.

            Na terenie Leszna pierwszych porad w ramach NFZ można zasięgnąć natomiast w Poradni Zdrowia Psychicznego Leszczyńskiego Centrum Medycznego Ventriculus, gdzie ogólni specjaliści – psychiatra, psycholog i psychoterapeuta - sporządzą wstępną diagnozę i pokierują do odpowiednich placówek specjalistycznych lub w przypadku dysponowania odpowiednimi możliwościami, zapewnią leczenie na miejscu. 

            W Lesznie działa również prywane Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej, które oferuje pomoc zespołu specjalistów (psychologów, psychoterapeutów, seksuologów, pedagogów, terapeutów uzależnień i logopedy) zajmujących się pomocą dzieciom i ich rodzinom w wielu obszarach.

            Ponadto na terenie Leszna działa Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, do której mogą zgłaszać się rodzice z dziećmi wykazujacymi problemy wychowawcze, rozwojowe i szkolne (pomoc bezpłatana).

Przydatne adresy NFZ i prywatne – Leszno:

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus (NFZ),

Adres: ul. Słowiańska 41,

Telefon: 65 529 70 19.

 2. Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej,

Adres: ul. Średnia 11,

http://www.cppip-leszno.pl/ .

 3. Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lek. med. Alicja Rutkowska-Suchorska  (gabinet prywatny),

http://www.alicja-psychiatra.pl/ .

 4. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

Adres: Pl. T. Kościuszki 4b,

Telefon: 65 525 69 77,

http://powiatowapppleszno.pl/ .

  

Przydatne adresy NFZ - Kościan i Poznań:

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży (Gabinety Lekarskie Medicor),

Adres: Kościan, ul. Bączkowskiego 3,

Telefon: 65 511 03 00.

 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży,

Adres: Poznań, ul. Opolska 58,

Telefon: 61 832 53 47.

 3. Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży,

Adres: Poznań, Powstańców Wielkopolskich 8 A,

Telefon: 61 855 28 33.

 4. Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży,

Adres: Poznań-Stare Miasto, Os. Przyjaźni 134,

Telefon: 61 823 07 91.

 5. Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży,

Adres: Poznań-Jeżyce, ul. Litewska 8,

Telefon: 61 841 79 67.

 6. Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży,

Adres: Poznań-Grunwald, ul.  Świt 47/49 ,

Telefon: 61 861 60 80.

 7. Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży,

Adres: Poznań-Nowe Miasto , Osiedle Piastowskie 81 ,

Telefon: 61 877 39 61.

 8. Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży,

Adres: Poznań-Stare Miasto, Os. Bolesława Chrobrego 101,

Telefon:  61  822 56 03.

 

 
0